Des del 2008 treballem en el Programa Adentro!® en col·laboració amb l’AEF d’Alemanya (Acadèmia Espanyola de Formació), per evitar l’exclusió de les persones grans que van emigrar a Europa a començaments dels anys 60.

L’objectiu del programa és la formació d’animadors socioculturals entre aquestes persones amb la doble condició de majors i emigrants. La finalitat essencial que es persegueix és la de millorar-los la qualitat de vida des d’un concepte multidimensional. Se’ls anima a aprendre a ajudar-se a si mateixos, a equilibrar i millorar el seu autoconcepte i autoestima. El Programa pretén evitar l’exclusió fomentant la seva integració i participació social i política que representi els seus interessos. S’anima les persones grans a assumir un paper actiu i a promoure el voluntariat en el seu espai social.

Es tracta d’un programa model iniciat en Alemanya en col·laboració amb la Confederació Espanyola de Associacions Espanyoles de Pares Famìlia a la República Federal d’ Alemanya, la Creu Roja Alemanya, la Direcció General d’Emigració, l’IMSERSO, i la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia i que, pels seus excel·lents resultats, ha estat iniciat també a Suïssa, França i Bèlgica. La Fundació té el propòsit d’implementar-lo també a Catalunya.
Es tracta d’un programa model iniciat en Alemanya en col·laboració amb la Confederació d’Associacions Espanyoles de Pares de Família en la R.F d’Alemanya, la Creu Roja Alemanya, la Direcció General d’Emigració, l’IMSERSO, i la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia i que, pels seus excel·lents resultats, ha estat iniciat també a Suïssa, França i Bèlgica. La Fundació té el propòsit d’implementar-lo també a Catalunya.
En la actualitat:

  • Projecto 3 SEMINARIS ANUALS PROGRAMA ¡ADENTRO!®

Veura noticia La Región Internacional 22.11.2017

Veura noticia  Ventana Europea Octubre 2017

Veura noticia Crónicas de la Emigración 12.09.2017

Veura noticia Crónicas de la Emigración 16.06.2017

Veura noticia Crónicas de la Emigración 17.03.2017

  • PUBLICACIÓ divulgativa del  “PROGRAMA ¡ADENTRO! ®