COL·LOQUI és un projecte de prevenció, intervenció social i educació comunitària dirigit a dones i mares de família immigrants als qui considerem com les persones més influents en la socialització dels seus fills i transmissores del sentiment de pertinença i identificació amb el país d’acolliment.
El projecte pretén apropar postures, trencar estereotips i ajudar a gestionar la realitat en què viuen les dones. Promovem la seva participació mitjançant debats interactius sobre diversos temes d’acord als seus interessos i prenent com a referència les normes de convivència democràtica a través d’un enfocament d’igualtat de gènere.

Com a agraïment per la seva participació en el projecte, se’ls ofereix classes d’alfabetització i castellà en grups reduïts.