Des del 2007 treballem estretament amb acidH (Associació catalana d’integració i desenvolupament Humà) dedicada a l’ajuda integral del col·lectiu d’intel·ligència límit.

En l’actualitat treballem i col·laborem amb acidH en diversos projectes:

Projecte CLUB/ESPAI SOCIAL CAN GELABERT

El Projecte Club/Espai Social Can Gelabert s’inicia en l’any 2012, fruit de l’aliança i el compromís entre La Fundació privada Can Gelabert i acidH, per crear una estructura d’ampli suport i cobertura horària, dirigida exclusivament a persones amb intel·ligència límit o discapacitat intel·lectual lleugera.

Es tracta d’un espai d’intervenció psicosocial, dirigit a persones majors d’edat, en el qual, a més d’oferir educació i lleure a través de diversos tallers i activitats, es promou la seva autonomia personal i es fomenten i reforcen les capacitats cognitives, motrius i socials d’una forma lúdica i pedagògica. Això, alhora els facilita l’intercanvi social i la seva possible integració laboral.

La força del projecte resideix en que no considerem els usuaris com a mers receptors passius de les activitats que es realitzen al Club, sinó que, a tota hora, es treballen els diferents àmbits de la vida a través d’activitats i tallers específics i adaptats, partint sempre de les seves pròpies necessitats i interessos i buscant solucions a les necessitats que van sorgint. Amb això provem de millorar-los en la mesura possible la seva qualitat de vida.

El Club/Espai Social Can Gelabert compte en l’actualitat amb 45 usuaris.

http://clubsocialacidH.wordpress.com/

Projecte LLAR AMB SUPORT CAN GELABERT

El projecte Llar amb Suport Can Gelabert es va elaborar en el 2010 conjuntament amb la Fundació Tutelar acidH per pal·liar la necessitat d’alguns de tutelats que, malgrat trobar-se en condicions de poder portar una vida gairebé independent, necessiten el suport d’un educador que els ofereixi un acompanyament lúdic i educatiu durant els caps de setmana. En un treball conjunt es programen i planifiquen activitats socials, de lleure i temps lliure.

Des del 2015 es realitzen també acompanyaments a alguns dels tutelats que viuen en residències ubicades als voltants de Barcelona pel que, en aquest cas, el projecte es remet més a atendre les demandes i necessitats d’aquests tutelats en un ambient més distès i a treballar les seves habilitats socials, motivació, autonomia i autoestima personal, així com la gestió guareix del lleure.

Projecte REPARTINT AMB GRÀCIA

Es tracta d’un nou projecte de treball en xarxa i participació comunitària entre la Fundació Can Gelabert, l’Associació acidH i el Setmanari L’Independent de Gràcia.

El seu objectiu és procurar un treball contractual de repartiment d’exemplars del setmanari L’Independent de Gràcia a tres persones del col·lectiu de IL, participants en el Servei d’Integració laboral de acidH.

Creiem que aquesta activitat els ajudarà a millorar la seva futura ocupabilitat gràcies a l’adquisició o millora de competències tècniques de base i transversals. Es pretén que la participació en el projecte els faciliti la seva incorporació al mercat laboral ordinari sent, per tant, una plataforma de formació i entrenament d’habilitats personals, socials i laborals.

ALTRES

Col·laborem a més amb Pa Pé, Servei Ocupacional d’Inserció de acidH, comprant el paper, que ells mateixos realitzen, per editar les etiquetes de les peces elaborades al Taller de Llana, així com les etiquetes d’informació sobre el mateix i que s’adjunten en vendre-les. D’aquesta manera es donen a conèixer ambdós projectes. També, sempre que existeix ocasió, demanem la col·laboració de shuup, el càtering de acidH.

Altres projectes duts a terme amb acidH

Projecte TUTELA’M (2008-2012)

Destinat a cobrir les necessitats bàsiques i a promoure l’autonomia personal d’alguns joves amb intel·ligència límit que viuen en residències tutelades.

CONCERT SOLIDARI ESCOLANÍA DE MONTSERRAT (28 Maig 2010)

Concert solidari a càrrec de l’Escolania de Montserrat a l’Església del Corpus de Barcelona, dedicant íntegrament els beneficis obtinguts a finançar els Projectes i serveis de acidH.

Projecte BUGADERIA CET acidH CAN GELABERT (2011)

Projecte destinat a millorar les condicions de feina i habilitats laborals i socials dels treballadors de la bugaderia, gràcies al trasllat de la mateixa a un local més adequat a Mongat (Barcelona).

CONCERT SOLIDARI DEUTSCHE WELLE CHOR (5 Octubre 2012)

El concert solidari internacional es va celebrar a la Basílica de Santa María del Mar de Barcelona, a càrrec del Cor de la Ràdio Internacional Alemanya. Els beneficis obtinguts es van destinar íntegrament a finançar els projectes i serveis de acidH.