Des del 2008 treballem en el Programa Adentro!® en col·laboració amb l’AEF d’Alemanya (Acadèmia Espanyola de Formació), per evitar l’exclusió de les persones grans que van emigrar a Europa a començaments dels anys 60.

L’objectiu del programa és la formació d’animadors socioculturals entre aquestes persones amb la doble condició de majors i emigrants. La finalitat essencial que es persegueix és la de millorar-los la qualitat de vida des d’un concepte multidimensional. Se’ls anima a aprendre a ajudar-se a si mateixos, a equilibrar i millorar el seu autoconcepte i autoestima. El Programa pretén evitar l’exclusió fomentant la seva integració i participació social i política que representi els seus interessos. S’anima les persones grans a assumir un paper actiu i a promoure el voluntariat en el seu espai social.

Es tracta d’un programa model iniciat en Alemanya en col·laboració amb la Confederació d’Associacions Espanyoles de Pares de Família en la R.F d’Alemanya, la Creu Roja Alemanya, la Direcció General d’Emigració, l’IMSERSO, i la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia i que, pels seus excel·lents resultats, ha estat iniciat també a Suïssa, França i Bèlgica. La Fundació té el propòsit d’implementar-lo també a Catalunya.
En la actualitat:

  • Projecte 3 SEMINARIS ANUALS PROGRAMA ¡ADENTRO!®

Veure noticia La region Internacional 25.04.2021

Veure noticia Crónicas de la Emigración 23.04.2021

Veure noticia España Exterior 23.04.2021 

Veure noticia Crónicas de la Emigración 20.12.2020

Veure noticia  España Exterior 24.03.2020 

Veure noticia Crónicas de la Emigración 06.11.2019

Veure noticia España Exterior 23.06.2019

Veure noticia  Crónicas de la Emigración 26.03.2019