Des del 2007 treballem estretament amb l’acidH (Associació catalana d’integració i desenvolupament Humà) dedicada a l’ajuda integral del col·lectiu d’intel·ligència límit.

En l’actualitat treballem i col·laborem amb l’acidH en diversos projectes:

Projecte LLAR AMB SUPORT CAN GELABERT

El projecte Llar amb Suport Can Gelabert es va elaborar en el 2010 conjuntament amb la Fundació Tutelar acidH per pal·liar la necessitat d’alguns tutelats que, malgrat trobar-se en condicions de poder portar una vida gairebé independent, necessiten el suport d’un educador que els ofereixi un acompanyament lúdic i educatiu durant els caps de setmana. En un treball conjunt es programen i planifiquen activitats socials, d’oci i temps lliure.

Des del 2015 es realitzen també acompanyaments a diversos tutelats que viuen en residències situades als voltants de Barcelona pel que, en aquest cas, el projecte es remitent més a atendre a les demandes i necessitats d’aquests tutelats en un ambient més distès i a treballar les seves habilitats socials, motivació, autonomia i autoestima personal, així com la gestió sana de l’oci.

Projecte REPARTINT AMB GRÀCIA

Es tracta d’un nou projecte de treball en xarxa i participació comunitària entre la Fundació Can Gelabert, l’Associació acidH i el Setmanari L’Independent de Gràcia.

El seu objectiu és procurar un treball contractual de repartiment d’exemplars del setmanari L’Independent de Gràcia a tres persones del col·lectiu de IL, participants en el Servei d’Integració laboral de acidH.

Creiem que aquesta activitat els ajudarà a millorar la seva futura ocupabilidad gràcies a l’adquisició o millora de competències tècniques de base i transversals. Es pretén que la participació en el projecte els faciliti la seva incorporació al mercat laboral ordinari sent, per tant, una plataforma de formació i entrenament d’habilitats personals, socials i laborals.

España directo – RTVE.es

ALTRES

Col·laborem a més amb Pa Pé, Servei Ocupacional d’Inserció de l’acidH, comprant el paper, que ells mateixos realitzen, per editar les etiquetes de les peces elaborades en el Taller de Llana, així com les etiquetes d’informació sobre el mateix i que s’adjunten en vendre-les. D’aquesta manera es donen a conèixer tots dos projectes. Així mateix sempre que existeix l’ocasió demanem la col·laboració de Shuup, el càtering de l’acidH.

Altres projectes duts a terme amb l'acidH

Projecte TUTELA’M (2008-2012)

Destinat a cobrir les necessitats bàsiques i a promoure l’autonomia personal d’alguns joves amb intel·ligència límit que viuen en residències tutelades.

CONCERT SOLIDARI ESCOLANIA DE MONTSERRAT (28 Maig 2010)

Concert solidari a càrrec de la Escolania de Montserrat a l’Església del Corpus de Barcelona, dedicant íntegrament els beneficis obtinguts a finançar els Projectes i serveis de l’acidH.

Projecte BUGADERIA CET l’acidH CAN GELABERT (2011)

Projecte destinat a millorar les condicions de treball i habilitats laborals i socials dels treballadors de la bugaderia, gràcies al trasllat de la mateixa a un local més adequat en Mongat (Barcelona).

CONCERT SOLIDARI DEUTSCHE WELLE CHOR (5 d’Octubre 2012)

El concert solidari internacional es va celebrar en la Basílica de Santa María del Mar de Barcelona, a càrrec del Cor de la Ràdio Internacional Alemanya. Els beneficis obtinguts es van destinar íntegrament a finançar els projectes i serveis de l’acidH.