• Liderant el nostre treball d’acord als nostres valors de solidaritat, honestedat, transparència, respecte i compromís amb els més vulnerables.

  • Creant i impulsant projectes en col·laboració amb altres entitats.

  • Treballant en equip i sumant esforços en les nostres col·laboracions per generar sinergies favorables a les nostres activitats.

  • Reconeixent, potenciant i apoderant les persones, valorant-les i respectant-les com a subjectes actius del seu propi desenvolupament.

  • Formant-nos contínuament i innovant metodologies per adaptar millor el nostre treball a la realitat social actual.

  • Propiciant la formació i implicació dels nostres col·lectius en el seu entorn a través de seminaris, tallers, xerrades, grups de discussió, etc.

  • Avaluant permanentment el nostre treball per aconseguir resultats eficaços, eficients i amb qualitat.

  • Difonent el nostre treball a través de comunicats i publicacions.

  • Sensibilitzant a la societat sobre la realitat amb la qual treballem, i a través d’actes culturals i socials.

  • Treballant per la inclusió i la cohesió social. Compromesos amb la protecció del medi ambient, amb un desenvolupament sostenible i una economia ecològica que promogui l’equitat social i eradiqui la pobresa.