Des de la creació de la Fundació i d’acord amb les directrius marcades pel nostre Patronat hem dissenyat, implementat i col·laborat en projectes i programes innovadors d’intervenció social. Ja hem consolidat diversos convenis amb entitats afins al nostre ideari per dur a terme nous projectes i aconseguir aliances estables i estratègies sostenibles que contribueixin a avançar en la consecució dels nostres propòsits.

En l’actualitat treballem amb:

 • null

  FAMÍLIES

  Acompanyem les famílies per fomentar canvis positius en la societat en el seu conjunt. Som conscients del seu paper crucial en l’educació dels fills i en la transmissió de valors i conductes saludables.

 • null

  PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

  Reivindiquem la seva capacitat de ser protagonistes de la seva vida. Intentem sensibilitzar la societat per provocar un veritable canvi social i enfortir la participació activa de totes elles.

 • null

  GENT GRAN

  Fomentem el reconeixement de les persones grans i la seva representació social a través de la seva pròpia implicació, autodeterminació, integritat i valors personals.

  Volem evitar la seva solitud i les situacions de vulnerabilitat, prevenint la seva dependència i procurant una millora en el seu benestar i qualitat de vida.

 • null

  MIGRANTS

  Creem espais de participació i compromís per afavorir la seva inclusió en la societat d’acollida. Pretenem generar valors compartits a través d’un diàleg igualitari per aconseguir una veritable transformació de la societat cap a un món més just.

 • null

  DONES

  Enfortim la participació activa de les dones donant suport al seu procés d’apoderament cap a l’assoliment dels seus propis objectius i les animem a participar i a planificar la seva vida d’acord a les seves necessitats.