La Fundació privada Can Gelabert és una petita entitat social sense ànim de lucre creada l’any 2003 gràcies a l’altruisme d’una família catalana sensibilitzada i implicada amb la població més vulnerable de la nostra societat. El nostre propòsit és, primordialment, la prevenció de l’exclusió social, per qualsevol raó, de les persones i grups que considerem més desfavorits, intentant facilitar-los, en la mesura possible, el seu desenvolupament, integració i participació.